logo-simeria

Membri Consiliului Local

Membri Consiliului Local

Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

  • atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
  • atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  • atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  • atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
  • atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
BĂLĂCEANU ȘTEFAN-FELIX

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
BOZDOG DANIELA

CONSILIER LOCAL

P.N.L.
BUCOVAN MARIUS-OVIDIU

CONSILIER LOCAL

U.S.R.
CĂLUGĂR-MĂRGINEAN VALER

CONSILIER LOCAL

P.N.L.
CERNESCU MARIOARA

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
GLAVU ANGELICA-DANIELA

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
GRAUR ANDREI-GEORGE

CONSILIER LOCAL

U.S.R.
HAŢEGAN PAVEL

CONSILIER LOCAL

P.N.L.
MLADIN ADRIAN-IONEL

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
MOCAN DORIN-IOAN

CONSILIER LOCAL

PRO ROMANIA
NICOLA DANIEL

CONSILIER LOCAL

U.S.R.
OROIAN CĂLIN-PAUL

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
PASCU ELENA-MARIA

CONSILIER LOCAL

P.S.D.
RÎȘTEIU EMIL-IOAN

CONSILIER LOCAL

PRO ROMANIA
ROTARIU VIOREL-ADELIN

CONSILIER LOCAL

PRO ROMANIA
SARAFINCEAN MARIUS

CONSILIER LOCAL

PRO ROMANIA
STEICI MARIUS-SILVIU

CONSILIER LOCAL

P.N.L.
Contact

Avansis Mobile