logo-simeria
Legislație
LEGE nr. 292/2011 (Formă consolidată/actualizată valabilă la data: 05.12.2020)
  • Emitent: PARLAMENTUL
  • Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 20 decembrie 2011
  • Data intrării în vigoare: 23-12-2011
HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017 (Formă consolidată/actualizată valabilă la data: 05.12.2020)
  • Emitent: Guvernul
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017
  • REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor (Formă consolidată/actualizată valabilă la data: 05.12.2020)
  • Data intrării în vigoare: 18 Iunie 2018
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 (Formă consolidată/actualizată valabilă la data: 05.12.2020)
  • Emitent: Guvernul
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019
  • Data intrării în vigoare: 05 Iulie 2019
Contact

Avansis Mobile