logo-simeria

Formulare Online

Formulare OnlinePENTRU TIP DENUMIRE FIȘIER
S.P.C.L.E.P. – Starea civilă Cerere Cerere pentru eliberarea certificatelor de stare civila Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Starea civilă Cerere Cerere pentru rectificarea actelor de stare civila Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Starea civilă Cerere Cerere pentru transcrierea actelor de stare civila Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Starea civilă Declarație Declaratie privind transcrierea actelor de stare civila Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Starea civilă Cerere Cererea de schimbare a numelui Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Declarație Declarație spațiu proprietar-mandatar (Anexa 13) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Declarație Declarație spațiu proprietar (Anexa 12) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Declarație Declarație locuire (Anexa 14) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Cerere Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței (Anexa 15) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (Anexa 15) Vizualizare
S.P.C.L.E.P. – Evidența populație Cerere Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România (Anexa 18) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuința proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (Model 2016 ITL 001) Nu există fișiere
Taxe și impozite Declarație Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice (Model 2016 ITL 002) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (Model 2016 ITL 003) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (Model 2016 ITL 004) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport (Model 2016 ITL 005) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone (Model 2016 ITL 006) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice (Model 2016 ITL 014) Vizualizare
Taxe și impozite Declarație Declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (Model 2016 ITL 015) Vizualizare
Taxe și impozite Cerere Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (Model 2016 ITL 010) Vizualizare
Taxe și impozite Cerere Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (Model 2016 ITL 012) Vizualizare
Taxe și impozite Cerere Cerere radiere autovehicul Vizualizare
Urbanism Cerere Cerere pentru eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM Vizualizare
Urbanism Cerere Cerere pentru prelungirea valabilităţii CERTIFICATULUI DE URBANISM Vizualizare
Urbanism Cerere Cerere pentru eliberarea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Vizualizare
Urbanism Cerere Cerere pentru prelungirea valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE Vizualizare
Resurse Umane Formular Formular de inscriere pentru recrutare și/sau promovare Vizualizare
Resurse Umane Model adeverinta angajator Vizualizare
Resurse Umane CV europass Vizualizare
Resurse Umane Declarație Declaratie propria raspundere Vizualizare
PENTRU TIP DENUMIRE FIȘIER

Contact

Avansis Mobile