logo-simeria
Solicitare informații
  • timp de completare aproximativ 3 minute;

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu o reclamație administrativă la conducătorul instituției.

Persoana care se consireră vătămată in drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.

  • Reclamație administrativă 1 - model (timp de completare aproximativ 3 min);
  • Reclamație administrativă 2 - model (timp de completare aproximativ 3 min).
Contact

Avansis Mobile