logo-simeria

2009 – Hotărâri Consiliul Local

2009 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
58 24.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 58/2009 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.000 mii lei, în vederea realizării unor lucrări de investiții privind obiective de interes public. Vizualizare
1 28.01.2009 HOTĂRÂREA NR. 1 /2009 privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului de salubrizare – activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, forma de atribuire fiind gestiunea delegată Vizualizare
2 28.01.2009 HOTĂRÂREA NR. 2 /2009pentru completarea şi modificarea HCL nr.141/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, în oraşul Simeria Vizualizare
3 28.01.2009 HOTARAREA NR. 3/2009 pentru aprobarea incheierii unei conventii intre Orasul Simeria si Asociatia ,,Hans Spalinger” privind infiintarea asezamantului ,,Casa bunicilor” Simeria Veche Vizualizare
4 28.01.2009 HOTARAREA NR. 4 /2009 privind aprobarea Protocolului incheiat intre orasul Simeria si Unitatea Militara nr.01794 Deva, in scopul desfasurarii unor exercitii militare pe cursul raului Mures Vizualizare
5 28.01.2009 HOTARAREA NR. 5 /2009 privind aprobarea unor locuri de munca pentru someri, subventionate prin Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Hunedoara Vizualizare
6 26.02.2009 HOTARAREA NR. 6/2009 privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de salubrizare – activitatea de maturat, spalat, stropit, intretinerea cailor publice, curatirea si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet si colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatii de ecarisaj de pe teritoriul orasului Simeria, forma de atribuire fiind gestiunea delegata Vizualizare
7 26.02.2009 HOTARAREA NR. 6/2009 privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de salubrizare – activitatea de maturat, spalat, stropit, intretinerea cailor publice, curatirea si transportul zapezii de pe caile publice, mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet si colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatii de ecarisaj de pe teritoriul orasului Simeria, forma de atribuire fiind gestiunea delegata Vizualizare
8 26.02.2009 HOTĂRÂREA NR. 8/2009 pentru modificarea anexei la HCL nr. 19/2008 privind aprobarea componentei unității locale de sprijin din cadrul centrului local sanitar-veterinar de combatere a bolilor. Vizualizare
9 26.02.2009 HOTARAREA NR. 9/2009 privind aprobarea Protocolului de colaborarea incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Orasul Simeria pentru realizarea cadastrului general Vizualizare
10 26.02.2009 HOTARAREA NR . 10/2009 privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 657 m.p., situat in Simeria, strada Traian, f.n., judetul Hunedoara, aflat in proprietatea privata a orasului Simeria catre S.C. ARTSILVA S.R.L. Simeria, poprietarul constructiei Vizualizare
11 26.02.2009 HOTARAREA NR. 11/2009 privind trecerea unor terenuri, proprietate publica a orasului Simeria, din administrarea Consiliului local al orasului Simeria, in administrarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., pentru ,,Constructie varianta de ocolire Deva si Orastie la standard de autostrada” Vizualizare
12 26.02.2009 HOTARAREA NR. 12/2009 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/2004 privind aprobarea componentei Consiliului de Administratie al Clubului Sportiv ,,CFR-Marmosim” Simeria Vizualizare
13 26.02.2009 HOTĂRÂREA NR. 13/2009 pentru modificarea și completarea anexei la Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin HCL nr. 147/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Sălii de sport – Școala Generală nr. 2, situată în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr. 17, județul Hunedoara. Vizualizare
14 26.02.2009 HOTĂRÂREA NR. 14/2009 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2009. Vizualizare
15 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 15/2009 privind aprobarea bugetului fondului de rulment și al bugetului fondurilor externe nerambursabile (Phare) al orașului Simeria pentru anul 2007. Vizualizare
16 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 16/2009 privind solicitarea de trecere a unor clădiri din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul public al orașului Simeria. Vizualizare
17 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 17/2009 pentru aprobarea încheierii unei convenții între Orașul Simeria și Asociația “Hans Spalinger” pentru crearea cadrului și a condițiilor de funcționare a Centrului de Respiro “Ioana”. Vizualizare
18 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 18/2009 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între orașul Simeria și Asociația “Hans Spalinger” Simeria, în vederea derulării proiectului “Centrul Social de Urgență al orașului Simeria”. Vizualizare
19 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 19/2009 privind aprobarea asocierii Clubului Sportiv “C.F.R.- Marmosim” Simeria cu Clubul Sportiv LOC SPORT Hunedoara, în vederea susținerii financiare a echipei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv “C.F.R. – Marmosim” Simeria. Vizualizare
20 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 20/2009 pentru aprobarea încheierii unei convenții între Orașul Simeria și Asociația “Hans Spalinger” pentru crearea cadrului și a condițiilor de funcționare a Centrului de Zi “Maria”. Vizualizare
21 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 21/2009 privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1247 mp, situat în Simeria, str. 1 Decembrie, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe toată durata executării obiectivului de investiții “Construire de locuințe pentru tineret”. Vizualizare
22 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 22/2009 pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 17/2004, privind aprobarea delegării în mod direct a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a orașului Simeria către SC APA PROD SA Deva. Vizualizare
23 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 23/2009 privind novarea Contractului de Concesiune cu Contractul de Delegare a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare. Vizualizare
24 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 24/2009 privind aprobarea modalității de gestiune a activității de transport public local al orașului Simeria. Vizualizare
25 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 25/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Construcție locuință DSPSESM”, beneficiar fiind domnul Tudorache Augustin. Vizualizare
26 26.03.2009 HOTĂRÂREA NR. 26/2009 privind aprobarea comasării într-o singură parcelă a unor parcele de teren situate pe strada Alexandru Vlahuță, aflate în proprietatea privată a orașului Simeria. Vizualizare
27 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 27/2009 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2008. Vizualizare
28 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 28/2009 pentru modificarea anexei la HCL nr. 128/2004 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionari, a terenurilor aflate în proprietatea privată a orașului Simeria, aferente garajelor și construcțiilor cu destinația de locuință. Vizualizare
29 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 29/2009 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al orașului Simeria în domeniul public al Statului Român și în administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., pentru “Construcție variantă de ocolire Deva și Orăștie la standard de autostradă”. Vizualizare
30 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 30/2009 privind aprobarea vânzării unei locuințe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere. Vizualizare
31 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 31/2009 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafață de 6.270 mp, identificat prin CF 1768N- Bircea Mare, nr. cadastral 3064, situat în intravilanul satului Bircea Mare, în vederea realizării obiectivului “Realizare depozit de materiale”. Vizualizare
32 15.04.2009 HOTĂRÂREA NR. 32/2009 privind concesionarea prin licitație publică a serviciului de transport public local pe raza orașului Simeria, forma de atribuire fiind gestiunea delegată. Vizualizare
33 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 33/2009 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2009. Vizualizare
34 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 34/2009 privind asocierea Orașului Simeria cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Județul Hunedoara”. Vizualizare
35 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 35/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Drum de acces la sistemul ecologic de sortare, reciclare, tratare a deșeurilor menajere și asimilate a orașului Simeria”. Vizualizare
36 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 36/2009 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera de Comerț și Industrie Hunedoara, S.C. G.B. PRODCOM IMPEX S.R.L. Deva și Orașul Simeria în vederea susținerii dezvoltării mediului de afaceri din orașul Simeria. Vizualizare
37 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 37/2009 privind aprobarea casării unor mijloace fixe. Vizualizare
38 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 38/2009 privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în intravilanul localității Bircea Mare, în suprafața de 6.270 mp, identificat prin C.F. 1768N – Bircea Mare, nr. cadastral 3064, aparținând domeniului public al orașului Simeria, pentru realizarea obiectivului “Depozit de materiale”. Vizualizare
39 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 39/2009 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 59.700 mp, aflat în proprietatea privată a orașului Simeria, identificat prin C.F. 21N – Carpinis, nr. cadastral 721, nr. topo 1179/1; 1179/2, situat în extravilanul satului Carpinis, județul Hunedoara. Vizualizare
40 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 40/2009 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 15.000 mp, aflat în proprietatea privată a orașului Simeria, identificat prin C.F. 1139N – Oraș Simeria, nr. cadastral 2065, nr. topo 113/5/2, situat în orașul Simeria, județul Hunedoara. Vizualizare
41 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 41/2009 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român. Vizualizare
42 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 42/2009 privind acceptarea donației unui bun imobil – teren în suprafață de 11.993 mp, situat în orașul Simeria, satul Bircea Mare, județul Hunedoara. Vizualizare
43 20.05.2009 HOTĂRÂREA NR. 43/2009 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor atribuite beneficiarilor Legii nr. 15/2003, republicată. Vizualizare
44 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 44/2009 privind schimbarea destinației imobilului situat în orașul Simeria, str. Closca, din “Piața Agroalimentară a orașului Simeria” în “Complex Comercial Multifuncțional”. Vizualizare
45 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 44/2009 privind schimbarea destinației imobilului situat în orașul Simeria, str. Closca, din “Piața Agroalimentară a orașului Simeria” în “Complex Comercial Multifuncțional”. Vizualizare
46 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 46/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “Complex Comercial Multifuncțional”, situat în orașul Simeria, str. Closca, județul Hunedoara, beneficiar fiind Primăria orașului Simeria. Vizualizare
47 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 47/2009 privind aprobarea documentației de atribuire pentru realizarea obiectivului “Construcție drum de acces la sistemul ecologic de sortare, reciclare, tratare a deșeurilor menajere și asimilate a orașului Simeria”. Vizualizare
48 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 48/2009 privind aprobarea refinanțării unui împrumut intern, contractat în anul 2005, în vederea realizării unor lucrări de investiții privind obiective de interes public. Vizualizare
49 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 49/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Biscaria, oraș Simeria, județul Hunedoara”. Vizualizare
50 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 50/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Baza de agrement Săulești”, beneficiari fiind Orașul Simeria și S.C. Gedo Intercom S.R.L. Vizualizare
51 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 51/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Realizare stație de sortare”, beneficiar fiind domnul Aradi Eugen. Vizualizare
52 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 52/2009 pentru modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 la HCL nr. 69/2008 privind stabilirea funcțiilor publice și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Public de Asistență Socială subordonat Consiliului local al orașului Simeria. Vizualizare
53 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 53/2009 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și reabilitare DC44: Simeria Veche – Totia, sector km. 1S200-km. 1S810, județul Hunedoara”. Vizualizare
54 05.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 54/2009 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român. Vizualizare
55 26.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 55/2009 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 87/2005, privind avizarea tarifelor pentru serviciile de distribuție apă potabilă și canalizare. Vizualizare
56 26.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 56/2009 privind aprobarea asocierii Orașului Simeria, prin Consiliul local al orașului Simeria, cu Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului “Reabilitarea și modernizarea străzii Biscaria, oraș Simeria, județul Hunedoara”. Vizualizare
57 24.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 57/2009 privind aprobarea asocierii Orașului Simeria cu S.C. PRIMAVERA TURISM S.R.L. Deva, în vederea realizării obiectivului “Complex Comercial Multifuncțional”. Vizualizare
59 24.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 59/2009 pentru aprobarea documentației privind atribuirea contractului de servicii financiare de acordare credit pentru finanțarea unor investiții publice de interes local din orașul Simeria, județul Hunedoara, în valoare de 1.000.000 lei. Vizualizare
60 24.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 60/2009 privind stabilirea tarifului pentru utilizarea unor suprafețe de teren în cadrul locației provizorii a Pieței Agroalimentare a orașului Simeria, în vederea desfășurării activităților comerciale. Vizualizare
61 26.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 61/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Biscaria, oraș Simeria, județul Hunedoara”. Vizualizare
62 26.06.2009 HOTĂRÂREA NR. 62/2009 privind aprobarea sumelor necesare realizării lucrărilor de reabilitare a străzilor Traian, I.L.Caragiale, Aurel Vlaicu și I.B.Deleanu din orașul Simeria, județul Hunedoara, și a sumelor necesare pentru serviciile de arhivare fizică a documentelor, precum și a informatizării și ordonării fondurilor arhivistice. Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile