logo-simeria

2019 – Hotărâri Consiliul Local

2019 – Hotărâri Consiliul LocalNr. Data Denumire Fișier
1 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 1/2019 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria, pentru anul 2019 Nu există fișiere
2 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 2/2019 privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Simeria şi din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al oraşului Simeria, începând cu luna inuarie 2019 Nu există fișiere
3 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 3/2019 privind stabilirea salariilor de bază şi a coeficienţilor de ierarhizare pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, serviciu public cu personalitate juridică din subordinea Consiliului local al oraşului Simeria, începând cu luna ianuarie 2019 Nu există fișiere
4 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 4/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC PREST SERV CRIZANTEMA SRL Simeri Nu există fișiere
5 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 5/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
6 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 6/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
7 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”- Şcoala Gimnazială Sigismund Toduţă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
8 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 8/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” – Şcoala Gimnazială Sigismund Toduţă Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
9 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 9/2019 privind stabilirea destinaţiei de locuinţe sociale şi de necesitate şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unui complex de locuinţe sociale în oraşul Simeria, jud. Hunedoara” Nu există fișiere
10 31.01.2019 HOTĂRÂREA NR. 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Construirea unui complex de locuinţe sociale în oraşul Simeria, jud. Hunedoara”, pentru finanţarea din bugetul local a unor cheltuieli Nu există fișiere
11 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 11/2019 privind stabilirea locurilor în care sunt interzise organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, pe raza administrativ -teritorială a Oraşului Simeria Nu există fișiere
12 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 12/2019 privind modificarea art.2 şi art.4 din Regulamentu! de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016 Nu există fișiere
13 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 13/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului comunitar de salubrizare al oraşului Simeria – anexă la H.C.L. nr.125/2016 Nu există fișiere
14 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 14/2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
15 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 15/2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Nu există fișiere
16 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 16/2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Simeria, pentru anul şcolar 2019-2020 Nu există fișiere
17 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 17/2019 privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2019 pentru locuinţele A.N.L. din oraşul Simeri Nu există fișiere
18 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 18/2019 pentru completarea anexei Ia H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
19 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 19/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
20 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 20/2019 privind asigurarea finanţării de Ia bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de Ia bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
21 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 21/2019 privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor juridice care au fost radiate din Registrul Comerţului şi anularea debitelor restante aferente acestora Nu există fișiere
22 28.02.2019 HOTĂRÂREA NR. 22/2019 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
23 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 23/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
24 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 24/2019 privind aprobarea documentaţiei „Proiect de amenajament pastoral pentru pajiştile proprietarilor şi/sau deţinătorilor legali ai U.A.T. Simeria” Nu există fișiere
25 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 25/2019 privind atribuirea prin închiriere a spaţiului în suprafaţă de 34,22 m.p., situat în oraşul Simeria, str. Libertăţii, nr. 2, judeţul Hunedoara, ca sediu pentru Organizaţia Locală Simeria a Partidului Pro România Nu există fișiere
26 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 26/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
27 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 27/2019 privind asigurarea finanţării de Ia bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de Ia bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
28 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 28/2019 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică a Oraşului Simeria pe anul 2019 Nu există fișiere
29 15.03.2019 HOTĂRÂREA NR. 29/2019 privind înfiinţarea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică conform Ordinului nr.2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică Nu există fișiere
30 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 30/2019 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2019, în oraşul Simeria Nu există fișiere
31 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 31/2019 pentru modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Nu există fișiere
32 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 32/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Sîntandrei, nr.112, localitatea Sîntandrei, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
33 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 33/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Uroi, nr.144,144A, 144B, localitatea Uroi, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
34 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 34/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Aleea Parcului, nr.2,4, 7, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
35 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 35/2019 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2019” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria Nu există fișiere
36 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 36/2019 privind aprobarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2019 şi a estimărilor pe perioada 2020-2022 Nu există fișiere
37 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 37/2019 privind aprobarea bugetului de aut xanţate al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2019 şi a estimărilor pe perioada 2020-2022 Nu există fișiere
38 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 38/2019 privind aprobarea bugetului local al oraşului Simeria pe anul 2019 şi a estimărilor pe perioada 2020-2022 Nu există fișiere
39 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 39/2019 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2019 Nu există fișiere
40 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 40/2019 privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria. pe anul 2018 şi a estimărilor pentru anii 2019-2021 Nu există fișiere
41 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 41/2019 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionarul SC Global Comsim SRL Orăştie a terenului în suprafaţă de 380 mp., înscris în CF 60282, situat în Simeria, strada Cloşca, nr.4, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
42 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 42/2919 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Apctroaci Chitului a terenului în suprafaţă dc 448 mp., înscris în CF 62504, situat în Simcria, strada Sigismund Toduţă, nr.23, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
43 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 43/2019 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Popa Adrian, a terenului în suprafaţă de 367 mp., înscris în CF 65191, situat în Simcria, strada Sigismund Todu(ă, nr.20, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
44 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 44/2019 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, doamna Nap Milidora, a terenurilor în suprafaţă de 358 mp., respectiv de 94 mp., înscrise în CF 65338 Simeria, respectiv CF 63383 Simeria , situate în Simeria, strada Sigismund Toduţă, nr.7, aflate în proprietatea privată a Orașului Simeria Nu există fișiere
45 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 45/2019 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a păşunilor aflate în proprietatea privată a oraşului Simcria, din localităţile Sîntandrei şi Bîrcca Mare Nu există fișiere
46 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 46/2019 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
47 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 47/2019 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
48 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 48/2019 privind propunerea de schimbare a destinaţiei imobilului „Şcoala Generală clasele I-IV Uroi” situat în oraşul Simeria, sat Uroi, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
49 25.04.2019 HOTĂRÂREA NR. 49/2019 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală al oraşului Simeria Nu există fișiere
50 23.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 50/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Deschidere iaz piscicol”, situat în judeţul Hunedoara, localitatea Simeria, extravilan, beneficiar fiind S.C BAGGER AGREGATE S.R.L. Cluj-Napoca Nu există fișiere
51 10.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 51/2019 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
52 10.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 52/2019 privind introducerea aparatelor de iluminat public de pe teritoriul administrativ al oraşului Simeria în „Inventarul domeniului privat al Oraşului Simeria” Nu există fișiere
53 10.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 53/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, pentru proiectul „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
54 17.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 54/2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local şi al bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 Nu există fișiere
55 17.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 55/2019 privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a oraşului Simeria, pe semestrul II al anului şcolar 2018/2019 Nu există fișiere
56 17.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 56/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului Simeria în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” Nu există fișiere
57 21.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 57/2019 privind modificarea anexei nr.l Ia H.C.L. nr.31/2019 pentru modificarea anexei nr.l la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 lei Nu există fișiere
58 21.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 58/2019 pentru modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.39/2019, privind aprobarea bugetului împrumutului intern al oraşului Simcria pe anul 2019 Nu există fișiere
59 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 59/2019 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de iluminat public al oraşului Simeria Nu există fișiere
60 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 60/2019 privind stabilirea modalităţii de gestiune pentru serviciile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare din cadrul Serviciului de salubrizare al oraşului Simeria Nu există fișiere
61 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 61/2019 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
62 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 62/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria Nu există fișiere
63 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 63/2019 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea de străzi urbane în oraşul Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
64 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 64/2019 pentru modificarea anexei Ia H.C.L. nr.50/2018 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
65 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 65/2019 privind constatarea completării inventarului domeniului privat al oraşului Simeria Nu există fișiere
66 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 66/2018 pentru modificarea şi completarea anexei Ia H.C.L. nr.63/2018 privind aprobarea Normelor pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, curăţenie, întreţinerea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi conservarea mediului pe raza administrativ-teritorială a oraşului Simeria Nu există fișiere
67 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 67/2019 privind rectificarea bugetului împrumutului intern al oraşului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
68 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 68/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
69 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 69/2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii Nu există fișiere
70 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 70/2019 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Nu există fișiere
71 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 71/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii Simeria” Nu există fișiere
72 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 72/2019 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii„Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
73 30.05.2019 HOTĂRÂREA NR. 73/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, pentru proiectul „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
74 14.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 74/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
75 14.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 75/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
76 14.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 76/2019 privind aprobarea implicării Oraşului Simeria în „Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Naţional”, scoaterea din funcţiune şi casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea de autoturism nou prin acest program Nu există fișiere
77 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 77/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
78 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 78/2019 privind rectificarea bugetului de autofinantate al Clubului Sportiv CFR Simeria pe anul 2019 și a estimărilor pe perioada 2020-2022 Nu există fișiere
79 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 79/2019 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
80 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 80/2019 privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru unitățile de cult din orașul Simeria, pentru anul 2019 Nu există fișiere
81 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 81/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Deschidere iaz piscicol”, situat în județul Hunedoara, localitatea Simeria, extravilan, beneficiar fiind S.C BAGGER AGREGATE S.R.L. Cluj-Napoca Nu există fișiere
82 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 82/2019 pentru completarea anexei Ia H.C.L. nr.64/2014 privind înființarea Serviciului public comunitar de salubrizare și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar de salubrizare al orașului Simeria Nu există fișiere
83 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 83/2019 privind aprobarea încadrării populației satelor aparținătoare orașului Simeria în mediul rural Nu există fișiere
84 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 84/2019 privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Hunedoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74/2018 Nu există fișiere
85 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 85/2019 pentru modificarea anexei Ia H.C.L. nr.35/2019 privind aprobarea „Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2019” al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Nu există fișiere
86 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 86/2019 pentru modificarea anexei la HCL nr.61/2004 privind aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „CFR” Simeria Nu există fișiere
87 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 87/2019 privind modificarea anexei nr.8 la H.C.L. nr.33/2016 pentru aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități non-profit de interes local Nu există fișiere
88 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 88/2019 pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.140/2016 privind stabilirea structurii pe specialități a Comisiei sociale de analiză a solicitărilor și aprobarea Listei cuprinzând actele care se vor anexa cererii depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului „Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii” Nu există fișiere
89 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 89/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – fază P.T. actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
90 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 90/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – fază P.T. actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar «Anghel Saligny» – Școala Gimnazială Sigismund Toduță, oraș Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
91 26.06.2019 HOTĂRÂREA NR. 91/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
92 11.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 92/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
93 11.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 93/2019 privind participarea la proiectul educaţional ”La pas prin Europa culturală” a elevilor olimpici şi a profesorilor care i-au pregătit din cadrul Liceului Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria şi decontarea cheltuielilor aferente proiectului Nu există fișiere
94 11.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 94/2019 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al oraşului Simeria în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” Nu există fișiere
95 19.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 95/2019 pentru abrogarea H.C.L. nr.89/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – fază P.T. actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
96 19.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 96/2019 pentru abrogarea H.C.L. nr.90/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – fază P.T. actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” -Şcoala Gimnazială „Sigismund Toduţă”, oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
97 19.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 97/2019 pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.51/2019 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
98 19.07.2019 HOTĂRÂREA NR. 97/2019 pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la H.C.L. nr.51/2019 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
99 14.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 99/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru autorităţile administraţiei publice locale ale oraşului Simeria Nu există fișiere
100 14.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 100/2019 pprivind modificarea anexei Ia H.C.L, nr.47/2019 pentru completarea anexei la H.C.L. nr.34/2001 privind însuşirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Simeria Nu există fișiere
101 14.08.2019 HOTĂRÂREA NR, 101/2019 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitare străzi Sîntandrei, localitate aparţinătoare oraşului Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
102 14.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 102/2019 pentru modificarea art.l din H.C.L. nr.97/2019 pentru modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 Ia H.C.L. nr.51/2019 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
103 14.08.2019 HOTĂRÂREA NR. 103/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente, pentru proiectul „Reabilitarea iluminatului public în oraşul Simeria” Nu există fișiere
104 04.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 104/2019 privind alegerea președintelui de ședintă Nu există fișiere
105 04.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 105/2019 pentru modificarea art.2 și art.3 din HCL nr.103/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru proiectul «Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria Nu există fișiere
106 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 106/2019 privind desemnarea doamnei TOMOTAȘ LAURA-ELENA, inspector în cadrul Biroului Buget-Contabilitate, Financiar al Direcției Economice a aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria, pentru a conduce Registrul de evidență al datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale Nu există fișiere
107 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 107/2019 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii Nu există fișiere
108 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 108/2019 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale bugetului împrumuturilor interne Nu există fișiere
109 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 109/2019 privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-profit din domeniul cultural din orașul Simeria, pentru anul 2019 Nu există fișiere
110 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 110/2019 privind aprobarea acordării de finanțări nerambursabile pentru asociații non-profit din domeniul educație – tineret – mediu din orașul Simeria, pentru anul 2019 Nu există fișiere
111 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 111/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
112 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 112/2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Orașului Simeria Nu există fișiere
113 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 113/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul «Construire CAPELĂ MORTUARĂ», sat Simeria Veche, intravilan, județul Hunedoara, beneficiar fiind Parohia Ortodoxă Română Simeria Veche Nu există fișiere
114 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 114/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul «Construire casă de vacanță», situat în județul Hunedoara, localitatea Simeria Veche, intravilan, beneficiari fiind BĂDILĂ MARIA și BĂDILĂ IOAN Nu există fișiere
115 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 115/2019 pentru modificarea art.2 și art 3 din H.C.L. nr.103/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente, pentru proiectul «Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria» Nu există fișiere
116 25.09.2019 HOTĂRÂREA NR. 116/2019 privind aprobarea unui leasing financiar în valoare de 17.978 euro în vederea achiziționării unui autoturism, prin participarea la «Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național» Nu există fișiere
117 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 117/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Simeria Nu există fișiere
118 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 118/2019 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român Nu există fișiere
119 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 119/2019 pentru modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.101/2017 privind aprobarea unor reglementări în vederea închirierii locuinţelor din blocul A.N.L. Nu există fișiere
120 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 120/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Complex de locuinţe sociale în Oraşul Simeria”, oraşul Simeria, intravilan, judeţul Hunedoara, beneficiar fiind Oraşul Simeria Nu există fișiere
121 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 121/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU REALIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ”, situat în judeţul Hunedoara, localitatea Simeria Veche, extravilan, beneficiar fiind SC C&B EXPLORING TIME SRL Nu există fișiere
122 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 122/2019 privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul de asociere în participaţiune încheiat între Oraşul Simeria şi Asociaţia „MĂGURA” Uroi, aprobat prin H.C.L. nr.55/2006 Nu există fișiere
123 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 123/2019 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al Clubului Sportiv „C.F.R.” Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
124 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 124/2019 privind rectificarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
125 30.10.2019 HOTĂRÂREA NR. 125/2019 privind rectificarea bugetului local al oraşului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
126 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 126/2019 privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român Nu există fișiere
127 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 127/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reţea canalizare menajeră pentru imobilele situate pe strada Şoseaua Naţională, între Moară şi strada Constantin Brâncoveanu, oraşul Simeria” Nu există fișiere
128 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 128/2019 privind aprobarea încheierii Convenţiei parteneriale între Oraşul Simeria, Asociaţia „Centrul de Voluntariat Simeria” (Volsim), Direcţia de Asistenţă Socială Simeria, Centrul Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria şi Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” în vederea desfăşurării acţiunii caritabile „Nu sunteţi singuri” Nu există fișiere
129 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 129/2019 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Borlea Iosif, a terenului în suprafaţă de 20 mp., înscris în CF 65058 Simeria, situat în Simeria, strada 1 Decembrie, aflat în proprietatea privată a Oraşului Simeria Nu există fișiere
130 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 130/2019 privind participarea Oraşului Simeria ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A. și încheierea unui Contract de colaborare pe o durată de trei ani Nu există fișiere
131 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 131/2019 pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.99/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria Nu există fișiere
132 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 132/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ’’Rețea canalizare menajeră pe strada Atelierului, între străzile George Coșbuc și Traian, Oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
133 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 133/2019 privind reactualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ’’Reabilitarea și modernizarea de străzi urbane în Oraşul Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
134 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 134/2019 pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.35/2019 privind aprobarea „Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2019” al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria Nu există fișiere
135 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 135/2019 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
136 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 136/2019 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al orașului Simeria, pe anul 2019 Nu există fișiere
137 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 137/2019 privind rectificarea bugetului de autofinanțate al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2019 Nu există fișiere
138 28.11.2019 HOTĂRÂREA NR. 138/2019 privind stabilirea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a orașului Simeria, pe semestrul I al anului școlar 2019/2020 Consiliul local al oraşului Simeria, judeţul Hunedoara Nu există fișiere
139 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 139/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă Nu există fișiere
140 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 140/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „AMENAJARE INCINTĂ PENTRU PRODUCŢIE ARTIZANALĂ ŞI AGREMENT”, situat în judeţul Hunedoara, localitatea Simeria Veche, nr.4, beneficiar fiind Almăşan Vlad-Alexandru Nu există fișiere
141 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 141/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „Construire locuinţă D+P+M, anexă şi refacere gard Ia frontul stradal”, situat în judeţul Hunedoara, Orașul Simeria, strada Dimitrie Cantemir, nr.8, beneficiari fiind Franţuzu Simona-Maria şi Franţuzu Ovidiu-Constantin Nu există fișiere
142 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 142/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al oraşului Simeria Nu există fișiere
143 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 143/2019 privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Oraşului Simeria Nu există fișiere
144 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 144/20I9 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2020, in oraşul Simeria Nu există fișiere
145 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 145/2019 pentru modificarea art.l din H.C.L. nr.83/2019, privind aprobarea încadrării populaţiei satelor aparţinătoare oraşului Simeria în mediul rural Nu există fișiere
146 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 146/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Proiectare şi execuţie extindere conductă de distribuţie gaze naturale presiune redusă pentru imobilul situat în loc. Cărpiniş, str. Cărpiniş, nr.47, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
147 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 147/2019 privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică Nu există fișiere
148 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 148/2019 pentru modificarea anexei – Deviz general la H.C.L. nr.5/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
149 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 149/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
150 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 150/2019 pentru modificarea anexei – Deviz general la H.C.L. nr.7/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”- Şcoala Gimnazială Sigismund Toduţă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
151 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 151/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” – Şcoala Gimnazială Sigismund Toduţă Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
152 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 152/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi extindere infrastructură rutieră şi pietonală, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
153 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 153/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizarea de străzi urbane în oraşul Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
154 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 154/2019 pentru modificarea anexei – Deviz general la H.C.L. nr.26/20I9 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, oraş Simeria, judeţ Hunedoara” Nu există fișiere
155 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 155/2019 privind asigurarea finanţării de la bugetul local al oraşului Simeria a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin P.N.D.L., aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă, Oraş Simeria, judeţul Hunedoara” Nu există fișiere
156 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 156/2019 pentru modificarea anexelor la H. C.L. nr.140/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de intervenţii pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – 2, A, B, Al, Bl, CI, Dl, situate pe strada 1 Decembrie, oraşul Simeria, judeţul Hunedoara*’, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale Nu există fișiere
157 20.12.2019 HOTĂRÂREA NR. 157/2019 pentru modificarea art.2, art.4 şi art.6 din H.C.L. nr.116/2018 privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente obiectivului de investiţii „Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Oraşul Simeria, str. 1 Decembrie, bl.2, bl.A, bl.B, bl.Al, bl.Bl, bl.Cl, bl.Dl”, în vederea aplicării mecanismului de contractare, conform ghidului specific aferent apelului de proiecte nr.POR/2017/3/3.l/A/2/7 REGIUNI Nu există fișiere
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile