logo-simeria

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN PARCUL DE AFACERI SIMERIA 8 iunie 2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN PARCUL DE AFACERI SIMERIA 8 iunie 2023

Anunţ de participare la licitaţie publică pentru închirierea spațiilor situate în Parcul de Afaceri Simeria

 

 

1.    Informaţii generale privind locatorul : Centrul Cultural și de Creație al orașului Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, jud. Hunedoara, cod poştal 335900, C.F. 32982400, tel. 0254-260005, fax 0254-260050.

2.    Informaţii generale privind spațiile de închiriat :

 

  1. Birou situat în Clădirea nr.1 : E2.06  = 55,70 mp
  2. Birou situat în Clădirea nr.1 : E2.02.02 = 59,15 mp
  3. Birou situat în Clădirea nr.1 : E2.13.01 = 33,79 mp
  4. Birou situat în Clădirea nr.1 : E1.10  = 55,70 mp
  5. Birou situat în Clădirea nr.1 : E1.13.01 = 33,79 mp
  6. Birou situat în Clădirea nr.1 : E1.13.02 = 61,71 mp
  7. Hala de producție nr.6 = 258,50 mp

3.    Informaţii privind documentația de atribuire

3.1.   Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Orice persoană juridică sau fizică autorizată interesată poate intra în posesia documentației de atribuire direct sau indirect, prin împuternicitul acesteia.

3.2.   Denumirea şi adresa serviciului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire :  Documentația de atribuire se găseşte la sediul Parcului de Afaceri Simeria, str. Avram Iancu, nr. 20, jud. Hunedoara, Compartimentul Administrativ

3.3.  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire : Costul documentației de atribuire este de 50 lei, sumă care se va achita la casieria Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.

3.4.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 12.06.2023

 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1.  Data limită de depunere a ofertelor :  28.06.2023

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Parcul de Afaceri Simeria – Compartiment Administrativ, str. Avram Iancu, nr. 20, jud. Hunedoara.

4.3.  Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă :  un exemplar

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :  29.06.2023, ora 08:30, la sediul Parcului de Afaceri Simeria, str. Avram Iancu, nr.20, jud. Hunedoara.

   

 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei : Tribunalul Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, secţia contencios administrativ, tel.0254-211574, fax.0254-216333.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 08.06.2023

Anunt licitatie 08.06.2023

Ultima modificare: 13.05.24 – 22:03 de către Toni L.

Anteriorul ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN PARCUL DE AFACERI SIMERIA 18 mai 2023
Contact

Avansis Mobile