logo-simeria

2013 – Hotărâri Consiliul Local

2013 – Hotărâri Consiliul Local



Nr. Data Denumire Fișier
1 07.01.2013 HOTĂRÂREA NR. 1/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013, în orașul Simeria. Vizualizare
3 31.01.2013 HOTĂRÂREA NR. 3/2013 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului BURLACU RAUL-ROMEL. Vizualizare
4 31.01.2013 HOTĂRÂREA NR. 4/2013 privind validarea mandatului de consilier al doamnei GLAVU ANGELICA-DANIELA, membru al P.S.D. Vizualizare
12 27.02.2013 HOTĂRÂREA NR. 12/2013 pentru modificarea anexei la HCL nr. 58/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate. Vizualizare
14 27.02.2013 HOTĂRÂREA NR. 14/2013 privind reactualizarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publică a Orașului Simeria, înființată prin H.C.L. nr. 117/2010. Vizualizare
15 27.02.2013 HOTĂRÂREA NR. 15/2013 privind reactualizarea componentei Grupului de Lucru Local pentru evaluarea principalelor nevoi ale comunităților de romi și a aplicării programelor de sprijinire ale acestora. Vizualizare
16 27.02.2013 HOTĂRÂREA NR. 16/2013 privind aprobarea tarifelor pentru colectare, transport și depozitare deșeuri municipale, pe teritoriul orașului Simeria. Vizualizare
17 27.02.2013 HOTĂRÂREA NR. 17/2013 pentru modificarea Anexei nr. 5, pct. B, alin. 1 din H.C.L. nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, în orașul Simeria. Vizualizare
18 25.03.2013 HOTĂRÂREA NR. 18/2013 pentru aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria. Vizualizare
20 25.03.2013 HOTĂRÂREA NR. 20/2013 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2013 în orașul Simeria. Vizualizare
24 25.03.2013 HOTĂRÂREA NR. 24/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria. Vizualizare
26 25.03.2013 HOTĂRÂREA NR. 26/2013 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul IV 2012. Vizualizare
27 25.03.2013 HOTĂRÂREA NR. 27/2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 260.602 lei, de la Ministerul Finanțelor Publice, necesar pentru achitarea arieratelor conform O.U.G. nr. 3/2013. Vizualizare
31 08.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 31/2013 privind aprobarea bugetului local al orașului Simeria pe anul 2013 și a estimărilor pe perioada 2014-2016. Vizualizare
32 08.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 32/2013 privind aprobarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2013. Vizualizare
33 08.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 33/2013 privind aprobarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
34 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 34/2013 pentru modificarea art. 5 din H.C.L. nr. 36/2012 privind asocierea Orașului Simeria cu Județul Hunedoara și cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Judetean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. Vizualizare
35 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 35/2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Asistență Socială subordonat Consiliului local al orașului Simeria. Vizualizare
38 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 38/2013 privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 89,40 ha, situat în orașul Simeria, satul Bircea Mare, județul Hunedoara. Vizualizare
39 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 39/2013 pentru modificarea art. 2, alin. 1 din H.C.L. nr. 30/2013 privind aprobarea proiectului “Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică situat în orașul Simeria” și a cheltuielilor legate de proiect. Vizualizare
40 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 40/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
42 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 42/2013 pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 30/2005 privind asocierea orașului Simeria cu alte unități administrativ-teritoriale și instituții publice pentru constituirea Asociației “SALVITAL” Hunedoara. Vizualizare
43 26.04.2013 HOTĂRÂREA NR. 43/2013 privind trecerea în proprietatea publică a orașului Simeria a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Statului Român. Vizualizare
54 30.05.2013 HOTĂRÂREA NR. 54/2013 privind rectificarea bugetului împrumutului intern al orașului Simeria pe anul 2013. Vizualizare
55 30.05.2013 HOTĂRÂREA NR. 55/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
56 30.05.2013 HOTĂRÂREA NR. 56/2013 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
58 27.06.2013 HOTĂRÂREA NR. 58/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
62 12.07.2013 HOTĂRÂREA NR. 62/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
63 12.07.2013 HOTĂRÂREA NR. 63/2013 privind declararea zilelor de 23, 24 și 25 august 2013 “Zilele Orașului Simeria”. Vizualizare
67 12.07.2013 HOTĂRÂREA NR. 67/2013 privind completarea anexei la H.C.L. nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul orașului Simeria. Vizualizare
69 12.07.2013 HOTĂRÂREA NR. 69/2013 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
70 29.11.2013 HOTĂRÂREA NR. 70/2013 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
72 29.11.2013 HOTĂRÂREA NR. 72/2013 privind aprobarea structurii organizatorice a autorităților care funcționează în cadrul administrației publice locale a orașului Simeria. Vizualizare
73 29.07.2013 HOTĂRÂREA NR. 73/2013 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne pentru trimestrele I și II 2013. Vizualizare
74 29.11.2013 HOTĂRÂREA NR. 74/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
81 30.08.2013 HOTĂRÂREA NR. 81/2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicatii electronice pe proprietatea publica și privata a orașului Simeria. Vizualizare
88 20.08.2013 HOTĂRÂREA NR. 88/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
95 20.09.2013 HOTĂRÂREA NR. 95/2013 pentru completarea H.C.L. nr. 35/2011 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 7.773.930 lei în vederea cofinanțării investiției publice de interes local “Parc de Afaceri Simeria”. Vizualizare
97 20.09.2013 HOTĂRÂREA NR. 97/2013 privind aprobarea criteriilor de repartizare și stabilirea chiriei locuințelor situate în Simeria, str. Retezatului, nr. 2 – Cămin nefamiliști, etajele 1 și 2. Vizualizare
100 02.10.2013 HOTĂRÂREA NR. 100/2013 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Orașul Simeria, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București și Asociația “Centrul de Voluntariat Simeria” (VOLSIM), în scopul dezvoltării și punerii în valoare a Parcului Dendrologic Simeria. Vizualizare
117 15.11.2013 HOTĂRÂREA NR. 117/2013 pentru completarea H.C.L. nr. 35/2011 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 7.773.930 lei în vederea cofinanțării investiției publice de interes local “Parc de Afaceri Simeria”. Vizualizare
118 04.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 118/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
121 16.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 121/2013 pentru aprobarea Normelor privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul orașului Simeria. Vizualizare
123 16.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 123/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
125 16.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 125/2013 privind rectificarea bugetului de autofinanțare al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
126 16.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 126/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014, în orașul Simeria. Vizualizare
129 18.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 129/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
130 24.12.2013 HOTĂRÂREA NR. 130/2013 privind rectificarea bugetului local al orașului Simeria, pe anul 2013. Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

Contact

Avansis Mobile