logo-simeria

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii
Broșură de prezentare

Regulament de organizare și funcționare (Aprobat prin HCL 71/2019)
Regulament de ordine interioară

Licență de funcționare

Procedura de admitere

Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarilor

Procedura de încetare a acordării serviciilor
Contact

Avansis Mobile